บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

คือ ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2546  ปัจจุบันทุนจดทะเบียน  50 ล้านบาท โดยมุ่งมั่นที่จะออกแบบและพัฒนาระบบ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้า

บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในการให้บริการโทรคมนาคม, software, เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลต่างๆ, application ทั้งบน mobile , web และ destop รวมทั้งการ integrate ระบบ ITและ telecomm ที่มีเกิดจาก การวิจัยและพัฒนา จนปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดี ทั้งนี้ทั้งการตอบสนองตามประเภทธุรกิจ และการ customize เพื่อให้ตรงการใช้งาน ในประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเชียน (AEC) ที่จะมาถึงในปี พ.ศ. 2558 นี้


ผลิตภัณฑ์ของวันลิ้งค์