บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

คือ ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน  55 ล้านบาท โดยมุ่งมั่นที่จะออกแบบและพัฒนาระบบ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในการให้บริการโทรคมนาคม, software, เครือข่ายสื่อสารข้อมูลต่างๆ, application ทั้งบน mobile , web และ desktop รวมทั้งการ integrate ระบบ IT และ telecom อันเกิดจาก การวิจัยและพัฒนา จนปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ทั้งการตอบสนองตามประเภทธุรกิจ และการ customize เพื่อให้ตรงต่อการใช้งานภายในประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเชียน (AEC) ที่ได้มาถึงในปี พ.ศ. 2559 นี้


ผลิตภัณฑ์ของวันลิ้งค์